Bidrag för solceller

Det finns bidrag för solpaneler i Sverige som man kan ansöka om hos Länsstyrelsen. Väljer man el-producerade nätanslutna solpaneler så kan man få bidrag för hela investeringen dock max 2 miljoner kronor. Bidraget ges på upp till 30% av hela investeringen. Idag får man dessutom som microproducent skatteavdrag på 60 öre/överproducerad kWt, detta ger en god ekonomi för den som vill producera lika mycket som sin årskonsumtion. Microproduktion idag är en installation som inte överstiger konsumtionen på årsbasis och inte är större än 63A.

Hur man söker bidrag för solceller
Ansökan görs till Länsstyrelsen som också fattar beslut om stöd. Det är möjligt att söka både via blanketter och via internet. Handlingar finns också tillgängliga hos Länsstyrelsen. Stödet ges maximalt fram till 31/12-2016, så det gäller att agera innan medlen ur bidragsfonden tagit slut! Du kan söka stöd för solceller genom att fylla i en ansökningsblankett eller om du har e-legitimation så kan du söka stödet direkt på internet här. Du kan läsa om stöd för solceller på Energimyndigheten.