Om Windon

Windon grundades av Lennart Carlsen och är känt som en pionjär inom förnybar energi. Trots sin tidigare inriktning som ett familjeföretag har Windon nu inlett en fas med stark tillväxt och fokus på marknadsutveckling. Detta har motiverats av accelererande krav på omställning av energikällor, stigande energipriser och ett ökat intresse för decentraliserad energiproduktion.

Genom strategiska förvärv har Windon säkrat ytterligare resurser för att skapa en ambitiös tillväxtplan och utnyttja de möjligheter som marknaden erbjuder. Samtidigt kommer Lennart Carlsen att förbli som konsult i bolaget under en längre tid för att bidra med sin erfarenhet och expertis.

Windon agerar inom en bransch med betydande tillväxtpotential, och genom en publik notering påbörjar företaget en resa mot ökad varumärkeskännedom och stärkt offentlig profil. Windon förväntar att noteringen kommer att generera positiv publicitet, locka nya kunder och underlätta rekryteringen av återförsäljare. Dessutom betraktar Windon noteringen som en kvalitetsstämpel som kommer att förstärka befintliga affärsrelationer och bidra till nya möjligheter för samarbete med både kunder och andra intressenter.

För att förverkliga sin tillväxtstrategi fokuserar Windon främst på organisk tillväxt, men kommer även att utvärdera selektiva förvärvsmöjligheter för att stärka sin marknadsposition eller utvidga till nya geografiska områden. Genom noteringen blir Windon en mer attraktiv partner och får tillgång till kapitalmarknaden, vilket möjliggör finansiering av potentiella framtida förvärv.


Windon som systemleverantör

Windon är en ledande systemleverantör av solcellssystem och erbjuder en komplett lösning som inkluderar allt nödvändigt material för installation av solcellsanläggningar till sina återförsäljare. Återförsäljarna erbjuder i sin tur installationen av systemet för slutkunder, främst privatpersoner i Sverige.

En viktig del av Windons verksamhet är att höja kunskapsnivån inom solcellsteknik hos återförsäljarna. Utbildningar erbjuds på plats i Ödeshög, vilket säkerställer att återförsäljarna har den nödvändiga kompetensen för att främja försäljningen av solcellsanläggningar och upprätthålla hög installationskvalitet hos slutkunderna. Resultatet blir reducerade reklamationer och ökad lönsamhet för installatörerna. Dessutom resulterar detta i ökad kundnöjdhet och förtroende för Windon som systemleverantör.

Tack vare företagets omfattande erfarenhet inom solcellsmontage kan Windon erbjuda support och kunskap till sina återförsäljare, vilket stärker deras förmåga att leverera högkvalitativa lösningar till kunderna.