Solceller Lantbruk – tjäna pengar på solenergi

Solceller kan hjälpa lantbrukare att uppnå många mål, både miljömässiga och att bli el oberoende. Solenergi är miljövänligt och ger inga koldioxidutsläpp. Det är en av de billigaste och snabbaste sättet att minska på klimatpåverkan.

Lantbrukare har ofta byggnader med stora outnyttjade tak utrymmen. Dessa byggnads tak kan bli en värdefull tillgång, när man vill producera egen el. Samma gäller för marken, vi har egentillverkad markställning som är enkla att montera.

  • Lantbruksföretag får göra momsavdrag vid inköp.
  • Lantbruksföretag applicerar moms på såld solel.
  • Våra Solpaneler klarar av ammoniak utan korrosion.
  • Lantbruk med under 500 kW solceller betalar ingen energiskatt på solelen.

Installationen av solenergi kan hjälpa dig mot de stigande elkostnaderna. Du kan också tjäna pengar på din solenergi, eftersom du kan producera, mer el än vad din verksamhet behöver och sälja tillbaka det överskottet till elbolagen.


Exempel: 1
Med 60 solceller på 315w som ger 18 900 Kw, kan du producera ca 20 790 kilowatt timmar el per år, som du säljer/kvittar/jämkar tillbaka till dit elbolag/staten, för ca 1 – 1,25 kr.
Då blir din intäkt ca 20 790 – 25 987 kr per år. I 10 år blir det ca 207 900 – 259 875 kr.

Om du fortsätter att köpa 18 900 kilowatt timmar, el per år, utan solceller.
Då blir din el kostnad ca 25 790 kr per år. I 10 år blir det ca 259 875 kr.

De 259 875 kr, som du skulle ha betalat för att köpa el från din el-leverantör, använder du istället till att finansiera din egen solenergianläggning.
Om sedan elbolagen och staten höjer elpriset med 30% som de har gjort de senaste åren. Då är din anläggning betald på ca 7-10 år.

Efter ca 7-10 år fortsätter dina solceller att producerar en el intäkt, på ca 27  – 33 000 kr per år i minst 15 år, 405 000 – 495 000 kr eller mer.


Exempel: 2
Med 100 solceller på 315w som ger 31 500 Kw, kan du producera ca 34 650 kilowatt timmar el per år, som du säljer/kvittar/jämkar tillbaka till dit elbolag/staten, för ca 1 – 1,25 kr.
Då blir din intäkt ca 34 650 – 43 312 kr per år. I 10 år blir det ca 346 500 -433 120 kr.

Om du fortsätter att köpa 31 500 kilowatt timmar, el per år, utan solceller.
Då blir din el kostnad ca 43 312 kr per år. I 10 år blir det ca 433 120 kr.

De 433 120 kr, som du skulle ha betalat för att köpa el från din el-leverantör, använder du istället till att finansiera din egen solenergianläggning.
Om sedan elbolagen och staten höjer elpriset med 30% som de har gjort de senaste åren. Då är din anläggning betald på ca 7-10 år.

Efter ca 7-10 år fortsätter dina solceller att producerar en el intäkt, på ca 45 -56 000 kr per år i minst 15 år, 675 000 -840 000 kr eller mer.


Exempel: 3
Med 200 solceller på 315w som ger 63 000 Kw, kan du producera ca 69 300 kilowatt timmar el per år, som du säljer/kvittar/jämkar tillbaka till dit elbolag/staten, för ca 1 – 1,25 kr.
Då blir din intäkt ca 69 300 – 86 625 kr per år. I 10 år blir det ca 693 000 -866 250 kr.

Om du fortsätter att köpa 69 300 kilowatt timmar, el per år, utan solceller.
Då blir din el kostnad ca 69 300 kr per år. I 10 år blir det ca 693 000 kr.

De 693 000 kr, som du skulle ha betalat för att köpa el från din el-leverantör, använder du istället till att finansiera din egen solenergianläggning.
Om sedan elbolagen och staten höjer elpriset med 30% som de har gjort de senaste åren. Då är din anläggning betald på ca 7-10 år.

Efter ca 7-10 år fortsätter dina solceller att producerar en el intäkt, på ca 90 -112 600 kr per år i minst 15 år, 1 350 000 – 1 689 000 kr eller mer.


Exempel: 4
Med 300 solceller på 315w som ger 94 500 Kw, kan du producera ca 103 950 kilowatt timmar el per år, som du säljer/kvittar/jämkar tillbaka till dit elbolag/staten, för ca 1 – 1,25 kr.
Då blir din intäkt ca 103 950 – 129 937 kr per år. I 10 år blir det ca 1 039 500 -1 299 370 kr.

Om du fortsätter att köpa 103 950 kilowatt timmar, el per år, utan solceller.
Då blir din el kostnad ca 129 937 kr per år. I 10 år blir det ca 1 299 370 kr.

De 1 299 370 kr, som du skulle ha betalat för att köpa el från din el-leverantör, använder du istället till att finansiera din egen solenergianläggning.

Om sedan elbolagen och staten höjer elpriset med 30% som de har gjort de senaste åren. Då är din anläggning betald på ca 7-10 år. Efter ca 7-10 år fortsätter dina solceller att producerar en el intäkt, på ca 103 135 – 169 918 kr per år i minst 15 år, 2 027 025 – 2 522 025 kr eller mer.