Ridgeblade -Vindkraft för tak

RidgeBlade vindturbiner på taket passar utmärkt tillsammans med våra växelriktare, solpaneler och montagesystem och ger fastighetsägare möjlighet att ytterligare ta kontroll över sin energiförbrukning och bidra till en mer hållbar energiframställning. RidgeBlade kan producera energi dygnet runt, vilket länge har efterfrågats av marknaden. Oneheat AB i Göteborg kommer att börja sälja produkten under 2024.

RidgeBlade har flera fördelar:

• Kan installeras på de flesta typer av tak.
• Tystgående och visuellt diskret.
• Kräver minimalt underhåll.
• Producerar betydande mängder el.
• Kan med fördel kombineras med solpaneler för optimal effekt.

Ridgeblade RB1 Residential

RB1 är den mindre versionen av RidgeBlade® och  har designats för att producera elektricitet i ett brett spektrum av vindförhållanden, inklusive låga vindhastigheter, samtidigt som den har den lägsta visuella påverkan. Lämplig för de flesta installationsplatser, inklusive stadshus samt miljökänsliga platser som nationalparker och lantliga platser.

Modulär 1,2m per rotorenhet. Typiskt system är 5 st (6,5 m nocklängd) eller 10 st (13m nocklängd) rotorenheter

Exempel:
2 kW kontinuerligt (2,7 kW topp) per 5 rotorsystem
4 kW kontinuerligt (5,4 kW topp) per 10 rotorsystem

Ridgeblade RB2 Commercial

RB2 är den större, kraftfullare, kommersiella versionen av RidgeBlade® och  har designats för att passa ett brett utbud av byggnadstyper. Den bibehåller sin prestanda i ett brett spektrum av vindförhållanden och ger mer effekt än den mindre RB1-turbinen. Lämplig för de flesta installationsplatser, inklusive stora industristrukturer eller jordbruksplatser.

Modulär 1,2m per rotorenhet. Typiskt system är 10 st (13m nocklängd) rotorenheter

4 kW kontinuerligt per 10 rotorsystem

Om Badger Energys produkt RidgeBlade®

Badger Energy är en distributör av produkter inom hållbar energi. RidgeBlade® Wind Turbine är ett innovativt, enkelt och kostnadseffektivt sätt att utnyttja vindkraft för att producera el. Den prisbelönta, patenterade tekniken kan maximera energiproduktionen året runt oavsett tid på dygnet. För maximal effektivitet och effekt erbjuder RidgeBlade® hybridlösningar som kombinerar vind-, sol- och energilagring med en app som visar all energi som kommer in och ut ur fastigheten från de olika källorna; solenergi, vindkraft, elfordon, luftvärme och batterilagring.

Aeolian wind focus effect - hur det fungerar

Med hjälp av den befintliga ytan på ett lutande tak samlar och fokuserar RidgeBlade® den rådande vinden och utnyttjar den Aeolian wind focus effect. Det är här vinden tvingas färdas över takytan och bildar en nyppunkt vid taknocken, vilket påskyndar luftflödet genom turbinen.

Som ett resultat kan uppmätt vindhastighet runt åsen vara drygt tre gånger den faktiska vindhastigheten. Att placera turbinen i detta högflödesområde innebär att upp till nio gånger energin är tillgänglig för den jämfört med ett HAWT-system (Horizontal Axis Wind Turbine).

Vindhastighetsmultiplikatorer

Unik design, unik prestanda

Den unika designen hos RidgeBlade® möjliggör konsekvent kraftgenerering även i turbulenta vindförhållanden. RidgeBlade® använder avancerad aerodynamik för att förhindra buller under drift och är designad för att självbegränsa rotorns hastighet genom sina unika patenterade aerodynamiska egenskaper.

Detta innebär att enheterna uppnår full kapacitet vid vindhastigheter på endast 25 meter per sekund och vid denna vindnivå uppnår turbinhastigheten sin maximala rotationshastighet, och denna rotorhastighet överskrids inte, även under svåra stormförhållanden. TheRidgeBlade®  har framgångsrikt testats i vindar på över 100 mph i både vindtunnlar och installerade platser.

De lågprofilerade, självreglerande och “planeringsvänliga” designegenskaperna gör RidgeBlade® idealisk för kommersiella och urbana områden som ofta producerar turbulenta vindar.

Är du intresserad en komplett installation av Oneheat AB med RidgeBlade® fyll i formuläret nedan.