integritetspolicy

Dina personuppgifter
OneHeat strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är OneHeat målsättning är att följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Lagrade personuppgifter används endast av kamineronline.se och lagras endast inom EU. Önskar du ändra eller ta bort dina uppgifter, skicka ett mail till christian@oneheat.se.

Vi förbinder oss att inte på något sätt lämna ut eller sälja vidare de personuppgifter som vi inhämtar från våra kunder. Vi inhämtar bara den information som vi behöver för att kunna behandla din order och informationen används bara av oss själva samt de partner vi använder för att kunna genomföra köpet. Exempel på partners är PSP (Payment Service Provider) och Kreditgivare samt banker.