Integritetspolicy

I denna policy redogör vi hur vi hanterar personuppgifter när du kontaktar Oneheat AB.

Information som vi kan komma att behandla är:

– Namn, telefonnummer, epostadress och hemadress.

– Betalningsuppgifter, i de fall dessa behövs för att genomföra samt återbetala betalningar, t.ex. i samband med resor och läger.

– Avtal och transaktionshistorik.

Hur informationen samlas in:

– Från dig när du kontaktar vår kundtjänst, fyller i ett formulär för att bli kontaktad, interagerar med våra ledare, besöker vår hemsida, eller interagerar med oss på något annat sätt.

– Tredje part i form av exempelvis Meta eller Google.

Syftet med att samla in personuppgifter

– Lagring av personuppgifter sker för att kunna erbjuda en anpassad service till dig som intresserad av våra tjänster samt när du besöker oss.

Hur länge informationen lagras

– Information utifrån kontakt med oss lagras så länge informationen behövs i förhållande till att kunna bidra med en god serviceupplevelse. Som regel innebär detta att om du varit inaktiv i relationen med oss när du exempelvis interagerat med vår hemsida sparas uppgifterna i 2 år.

Rätt till att ta tillbaka godkännande

– Du har alltid rätt att begära att få dina personuppgifter borttagna från vårt register.

– Du har rätt att ändra ifall dina personuppgifter skulle vara felaktiga.

– Du har också rätt till ett registerutdrag för att kunna se vilka uppgifter vi har samlat in om dig.

Uppdatering av integritetspolicyn

– Oneheat AB förbehåller sig rätten att ändra denna policy när detta behövs för att upprätthålla juridiska krav.

Kontaktuppgifter

– Om du har några frågor angående vår integritetspolicy och dina personuppgifter, kontakta oss gärna på:

Oneheat AB

Organisationsnummer: 559401-8110

Telefon: +46 706 69 25 49

Epost: christian@oneheat.se

Dina personuppgifter

OneHeat strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är OneHeat målsättning är att följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Lagrade personuppgifter används endast av oneheat.se och lagras endast inom EU. Önskar du ändra eller ta bort dina uppgifter, skicka ett mail till christian@oneheat.se.

Vi förbinder oss att inte på något sätt lämna ut eller sälja vidare de personuppgifter som vi inhämtar från våra kunder. Vi inhämtar bara den information som vi behöver för att kunna behandla din order och informationen används bara av oss själva samt de partner vi använder för att kunna genomföra köpet. Exempel på partners är PSP (Payment Service Provider) och Kreditgivare samt banker.