Hur fungerar solceller

Solens skiner på solcellerna i solpanelerna, solcellerna består av kisel. Kisel är ett grundämne, när det träffas av solljuset så bildas ett elektriskt fält. Detta medför att kiselplattan får en positivt och en negativ sida. Kiselelplattorna börjar då att omvandla det till ström, men det blir likström. Desto fler kiselplattor ju mer elektriskt fält och mer ström kan man producera. Likströmmen leds vidare till växelriktaren/inverter som omvandlar likströmmen till växelström. Elen leds vidare in till din elcentral. Först går den till din egna elkonsumtion. När solcellerna ger mer el än vad du behöver, då skickas överskottet till din elleverantör, som du får en ersättning för, av elleverantören.

Ditt elnätsbolag byter ut din elmätare mot en ny mätare som räknar av ditt överskott gratis.

En solpanel består flera kiselplattor som kopplas ihop. Sedan kopplar man ihop flera solpaneler efter varandra, så många, som man anser sig behöva för klara sitt el behov.
Solceller är enkla att montera antigen sätter man det på taket, eller på marken med en markställning. Elen monteras av en behörig elektriker.

När solcellerna är betalda, är elen gratis. Du behöver inte göra något, utan har gratis el, som ger säker och miljövänlig el.

Du behöver inte göra något, utan har gratis el, som ger säker och miljövänlig el.


Exempel: 1
Med 32 solceller på 315w som ger 10 080 Kw, kan du producera ca 11 088 kilowatt timmar el per år, som du säljer/kvittar/jämkar tillbaka till dit elbolag/staten, för ca 1 – 1,25 kr.
Då blir din intäkt ca 11 088 – 13 860 kr per år. I 10 år blir det ca 110 880 – 138 600 kr.

Om du fortsätter att köpa 10 080 kilowatt timmar, el per år, utan solceller.
Då blir din el kostnad ca 13 860 kr per år. I 10 år blir det ca 138 600 kr.

De 138 600 kr, som du skulle ha betalat för att köpa el från din el-leverantör, använder du istället till att finansiera din egen solenergianläggning.
Om sedan elbolagen och staten höjer elpriset med 30% som de har gjort de senaste åren. Då är din anläggning betald på ca 7-10 år.

Efter ca 7-10 år fortsätter dina solceller att producerar en el intäkt, på ca 14 – 18 000 kr per år i minst 15 år, 210 000 – 270 000 kr eller mer.


Exempel: 2
Med 48 solceller på 315w som ger 15 120 Kw, kan du producera ca 16 610 kilowatt timmar el per år, som du säljer/kvittar/jämkar tillbaka till dit elbolag/staten, för ca 1 – 1,25 kr.
Då blir din intäkt ca 16 610 – 20 762 kr per år. I 10 år blir det ca 166 100 -207 620 kr.

Om du fortsätter att köpa 16 610 kilowatt timmar, el per år, utan solceller.
Då blir din el kostnad ca 20 762 kr per år. I 10 år blir det ca 207 620 kr.

De 207 620 kr, som du skulle ha betalat för att köpa el från din el-leverantör, använder du istället till att finansiera din egen solenergianläggning.
Om sedan elbolagen och staten höjer elpriset med 30% som de har gjort de senaste åren. Då är din anläggning betald på ca 7-10 år.

Efter ca 7-10 år fortsätter dina solceller att producerar en el intäkt, på ca 21 -27 000 kr per år i minst 15 år, 315 000 -405 000 kr eller mer.


Exempel: 3
Med 64 solceller på 315w som ger 20 160 Kw, kan du producera ca 22 176 kilowatt timmar el per år, som du säljer/kvittar/jämkar tillbaka till dit elbolag/staten, för ca 1 – 1,25 kr.
Då blir din intäkt ca 22 176 – 27 720 kr per år. I 10 år blir det ca 221 760 -277 200 kr.

Om du fortsätter att köpa 69 300 kilowatt timmar, el per år, utan solceller.
Då blir din el kostnad ca 27 720 kr per år. I 10 år blir det ca 277 200 kr.

De 277 200 kr, som du skulle ha betalat för att köpa el från din el-leverantör, använder du istället till att finansiera din egen solenergianläggning.
Om sedan elbolagen och staten höjer elpriset med 30% som de har gjort de senaste åren. Då är din anläggning betald på ca 7-10 år.

Efter ca 7-10 år fortsätter dina solceller att producerar en el intäkt, på ca 28 -36 000 kr per år i minst 15 år, 332 640 – 540 540 kr eller mer.