Windons expansion och produktutveckling

Windon AB har under en längre period haft en stadig och positiv utveckling. De anser detta skett baserat på en ständig fokus kring en kvalitativ produkt i alla delar av ett system, samt naturligtvis en samsyn och förståelse för densamma från våra kunder. I takt med den ökade volymen av produkter har de även skaffat sig en gedigen kunskap kring detaljer, i detta jagar de ständiga förbättringar som skall öka värdet för sina kunder.

Windon startade sin testverksamhet och utveckling 2006, och har hela tiden haft fokus på teknisk perfektion. 2009 började Windon med sol anläggningar och 2011 började man tillverka solcellspanel av eget märke. 2012 togs det fram ett unikt markmonteringsstativ för solpaneler, som nu marknadsför i hela Europa, naturligtvis är den produkten patenterad. Windon har också tagit fram en helt ny svensk växelriktare/inverter.

Windon har hela tiden velat sikta på 100 % svenskproducerade produkter.

Windon har under många år återinvesterat alla pengar i bolaget och utvecklat nya smarta produkter och inhandlat funktioner för att skapa ett starkt företag. Detta har naturligtvis gett ett bolag med bra ekonomi och goda förutsättningar att erhålla kunder ett säkert ägande av produkterna, under mycket lång tid framöver.

Ny resurs
De har expanderat ytligare med en resurs till Windon, Christer Nilsson har 13 års erfarenhet från produktion av solpaneler i Sverige. Han började sin bana på REC ScanModule och var bland dem första som fick en anställning, han var även en av dem som sist lämnade när REC flyttade verksamheten till Singapore. Christers arbete på REC var alltid förknippat med produktion och han var med på en fantastisk resa från årsproduktion om 20MW i första året till en aktad årsproduktion om 150MW/år. Christers ansvar på fabriken var produktion samt marknaden i Sverige. Windon sätter ett stort värde kring Christers tidigare erfarenheter som indirekt tillkommer våra kunder för ökad trygghet. Få, om någon har Christers spetskompetens vad gällande övergripande samt i detalj kunskap av produktion i branschen. Han kommer vara ansvarig för våra produktioner som sker i Windons varumärke.

Produktutveckling
Oavsett att de tidigare haft mycket bra produkter i vår portfolio finns alltid möjligheten till att utveckla produkterna ytligare. Deras ambition är alltid att de förbättringar som utförs skall ha ett ökat värde för slutkundens system och/alternativt förenkla eller underlätta deras arbete med/för slutkunden. Vi kommer nedan redogöra dem förbättringar de anser lansera inom en övergriplig tid, men även klargöra dem förbättringar de redan genomfört och till varför detta gjorts.

Stärkt varumärke
Då det uppenbarligen finns en uppsjö olika paneler på marknaden med härkomst många inte kan sia om ville de ytligare stärka Windon som varumärke så inget frågetecken kan kvarstå. Windon VET att skillnaden på paneler ligger i materialvalet och inget annat och väljer sedan en stund sedan att laminera de sin logga i panelen som ett bevis på att panelen är byggd med vårt material.

Glas
Windons installatörer vet, anammat det etsade glaset sedan starten, glasets funktion ger mer kWh/år samt att den har en självrengörande yta. De har under många år testat olika typer av glas men fram till nu inte funnit något som kan skapa ett ytligare mervärde än nuvarande glas.

Växelriktare:
Generellt för att uppnå en bra kvalitet krävs bra ingående material i produkterna.

• 1 och 3 fas maskiner i en serie.
• Svenska menyer.
• Svenska manualer.
• Svensk portal för produktionsdata etcetera.
• Plug and Play, MC4 kontakt.
• Trådlös konfiguration med smart tele, platta eller laptop.
• IP65
• USB samt kommunikationsportal RS485.
• Passiv avkylning (ingen fläkt)
• Utanpåliggande DC-brytare.
• Installation av DC paneler skall uppnå eller passera växelriktarens märkeffekt.
• Gediget första intryck, strikt design, ingen plast, bra emballage… etc. Förutom en förträfflig produkt kände vi oss manade att löpa linan ut. I och med lanseringen upprätthåller vi även en Svensk service portal där vi tar hand om dem ärenden som eventuellt ändå kan uppkomma. service@windon.se. Vi anser oss ha lyckats till 100 % med dem krav vi haft på vår nya produkt. Vi har dessutom lyckats hålla en konkurrens kraftig prislapp. Detta tycker vi är helt fantastiskt då det varit mycket tufft att uppnå. Vi ser med spänning fram mot denna lansering av produkten som vi vet kommer passa alla installatörer runt om i landet.

Emballering
Ingen kedja är starkare än den svagaste länk har vi ett ordspråk som lyder. Vi på Windon har sett över hur våra transportbolag hanterar våra produkter samt hur panelen mår efter en förflyttning, som oftast innebär omlastning fler än tre gånger. Vad vi kommit fram till är att pall och packhörn (hörn som håller fast modulen) inte riktigt fullt ut har motsvarat vår förväntan. Vad gällande pallen har vi kraftigt ökat stabiliteten som minskar stress på dem understa 3-5 modulerna, som mervärde fick vi också en pall som tillåter att truckförare får större felmarginal till åverkan med bibehållen kvalitet på produkten. I övrigt har vi förfinat och uppgraderat vårt packhörn, detta av två anledningar. Nummer ett var att vi skall få en mer stabil transport av varje enskild panel, i varje hörn sitter nu ett hörn som följer panelen till dess man väljer knäppa av dem. Iden med hörnet är också att den kan följa med panelen till dess man skruvat fast den som ett manuellt transportskydd som motverkar eventuella slag mot panelen om olyckan skulle vara framme. Windon förespråkar att installatörer behåller hörnet på panelen tills den inte längre fyller sin funktion. En modul som utsatts för

Med vänlig hälsning
Lennart CarlsenVD/ägare av Windon AB