CheckWatt

Tjäna pengar på ditt batteri med CheckWatt

Genom vår nya tjänst Solel Balanstjänst ansluts batteriägaren till CheckWatts virtuella kraftverk och får betalt för att hjälpa till att balansera elnätet. Det virtuella kraftverket länkar samman batterier och erbjuder stödtjänster till Svenska kraftnät. CheckWatt övervakar och styr batteriet, prioriterar mellan tjänster och optimerar driften för att maximera lönsamheten. Batteriägaren behöver själv inte göra något och driften av anläggningen följs via CheckWatts portal EnergyInBalance.
Ersättning utgår för tillgängligheten av batteriet och hör alltså inte ihop med den faktiska användningen av resursen. Slitaget på batteriet är litet då det handlar om momentan effekt under kortare tid när elnätet behöver det.

Central komponent är CheckWatt CM10* en gateway för mätdatainsamling och styrning med koppling till CheckWatts molntjänster.

*CheckWatt CM10 kan inte köpas separat utan endast samtidigt med köp av anläggning och anslutning till CheckWatt. Detta då vi annars inte kan garantera support eller att det är ett fungerande system. Har du redan köpt en anläggning av oss – kontakta oss, så hjälper vi dig igång med anslutningen till CheckWatt.

CheckWatt – Elhandelsbolag – Kompatibilitet – 2023-11-01

Hur mycket kan man tjäna?

Får betalt för tillgängligheten, oavsett om batteriet används eller ej:
Information från CheckWatt
Säkring 16A, Batteri 13kWh / 10kW, växelriktare 10kW, Ersättning ca 34000 kr/år
Säkring 20A, Batteri 16kWh / 13kW, växelriktare 15kW, Ersättning ca 45000 kr/år
Räkna ut hur mycket du kan tjäna >>