Sälj överskotts elen

Om du inte kan använda all el som din anläggning producerar för tillfället så säljer/kvittar du tillbaka överskottet till din elleverantör.

Genom att sälja/kvitta din egenproducerade el minskar du din kostnad på elräkning.
Obs. Du kan även sälja mer el än du behöver.

Att sälja överskottselen

För att ansluta sin anläggning till elnätet, kontaktar man sitt elnätsbolag. De ordnar ett inmatningsabonnemang. Abonnemanget bekräftar att din anläggning är godkänd och uppfyller alla regler och krav. Vi hjälper dig med detta.
Mer information för att ansluta din mikroproduktionsanläggning till elnätet hittar du hos Vattenfall Eldistribution.

Krav för installation

Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag
Du framställer förnybar el
Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får som högst vara 43,5 kW
Du måste vara fast ansluten till elnätet
Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare

Dessutom får du 60 öre i skattereduktion för varje producerad kW, max 18000 kr /år.