Effekt och kW timmar

Viktigast med solpaneler är vad de ger i effekt och vad blir det i kilowatt timmar.

Våra solceller från Windon är dom mest effektiva på marknaden, har ett väl genomtänkt material allt från ram till kopplingsbox. Läs mer här >>.

Solcellerna är designade för vårt svenska klimat med ett högabsorberande glas som har en yta framtagen med hjälp av etsning i glaset. Detta ger dessutom en helt underhållsfri och självrengörande yta på våra solceller vilket borgar för en bättre produktion av el.

Denna etsning gör att solens strålar absorberas istället för att studsa från solcellerna och tar då emot mer solenergi , varför 98% av solstrålarna når solcellerna. Med AR coat glas når bara 81-86% solenergin solcellerna.

Optimerare
Windon solpaneler behöver inte Optimerare. Optimerare tar ström från solpanelen, vilket inte är bra. Solpanelerna skall ju leverera så mycket ström som möjligt.

En avgörande faktor är placering av solenergi. Med placering menar vi var man monterar modulerna och hur de är uppsatta. Tittar man på solens bana så färdas den från öst till väst, störst effekt ger solen mitt på dagen när den står från söder, därför är det logiskt att placera fasta paneler åt söder.

Vid diffust väder ger Windons solpaneler 4-8% mer effekt, beroende på temperatur.

Exempel:
Windon solpaneler med etsat glas är på 370 W och ger ca 1.1 kW timmar.
AR-coat glas ger normalt ca 0.8 kW timmar.

AR-coat glas med samma effekt, ger då ca 96 kW timmar mindre, med 40 paneler(som är ganska normalt att behöva till ett hus) blir det ca 3840 kW timmar mindre. Förlusten blir då ca 96 000 kr på de 25 år som garantin är.

Är AR-coat glasen på 340-405 W, som är vanligt och som ger ca 0.8 kW timmar, då blir förlusten, ca 116-124 000 kr på de 25 år som garantin är.

Med mer solpaneler blir förlusten ännu mer.