Windon Effecta 320+ Mono

21 fördelar med Windon Effecta 320+ Läs mer >>  

♦ Tillverkad av Sverige, utvecklad av Swemodule AB.
♦ Optimerad för att producera fler kWt per år än någon annan modul.
♦ Kontrollerad produktion med både EL-kamera, meggning och sol-simulator.
Flammability test: Modulen är testad mot brand och har brandklass C. Modulens materi-al är flammsäkert.
Ammonia secured: Modulens glas är testat och säkrat mot amoniak. Ett krav för montering ihop med djurhållning.
Resistant to salt and corrosion: Allt material är testat mot salt och korrosion. Pulverlackad ram för att slippa galvanisk vandring.

Beskrivning av modulen.
♦ Solcellspaneler producerade av Windon AB speciellt konstruerade för Nordiska förhållanden. Högkvalita-tiv produktion kombinerat med strikt processkontroll och överlägset material säkerställer maximal livs-längd med högst prestanda på marknaden.
♦ Robust konstruktion genererar rejäl resistens mot tung vind och snöbelastning, ramdesign konstruerad för att motverka både kondens och frostsprängning, Limmad och pressad för garanterad hållfasthet.
♦ Glas med goda transmissionsegenskaper samt etsbehandlad yta ger +4% högre uppmätt uteffekt och +5-8% högre energiutbyte/år. På morgon och kväll då solen ligger i låg vinkel är skillnaden upp till + 25%.
♦ Högpresterande EVA med extremt stabil tvärbindning som kommer hålla modulen transparant och ge god genom-strålning under mycket lång tid.
♦ Alla kopplingar är svetsade eller lödda i kopplingsboxen för att förhindra kortslutning, brand eller över-slag. Boxen har också ett luftningsmembran för att förhindra problem vid kondens.

Data på Windon Effecta 320+ Mono
Nominell Effekt (Pmpp) 320+ Wp
Max producerad spänning V mpp (V) 34,04 VDC
Max producerad ström I mpp (A) 9,40 A
Max spänning olastad V oc (V) 41,12 VDC
Kortslutningsström I oc (A) 9,9 7A
Celleffektivitet (%) 22,75 %
Effekt tolerans mpp (%) ±3%
Generell data på modulen Dimension (L x W x H): 1665x991x35 mm
Modul yta: 1,65m2
Vikt: 19 Kg
Cell typ: 156×156 crystaline Perc-cell
Max systemspänning: 1000 VDC
Antal celler: 60st Celler / bypassdiod: 20st
Antal bypassdioder: 3st
Antal strängar: 3st (5st ribbon/sträng)
Front glas: Högtransparant glas med låg järnhalt och etsbehandlad antireflexyta. Glastjocklek: 3,2 mm
Kopplingsbox: ETE, svetsad, flamsäker med membran.
Ram: Anodiserad och pulverlackad ALU
Dränering: Homogena hörn, dränering 7 x 12 mm
Anlitad modulbyggare: Futura / SPS Italien
Tillverkare/producent: Windon AB, Sverige
Elektrisk data Bypassdiode ström: 15 (A)
Max säkring i serie: 12 (A)
Max omvän ström: 20 (A)
Modulens resistans: 305 (mΩ) Temperature raitings (uppmätt av TUV)
Nominell arbetstemperatur (NOCT): 47,5 (°C)
Temperaturkoficient Pmpp: -0,382 (%/K)
Temperaturkoficient Voc: -0,320 (%/K)
Temperaturkoficient Isc: -0,077 (%/K) Garanti: 15 års material och utförande, fabriksgaranti. 25 års linjär effektgaranti ned till 85%. Minsta värdet första året är 97%. 50 års garanterad effektgenerering.

Certifikat: TUV fabriksinspektion, MCS

Beskrivning av modul: Windons modul är i första hand producerad för att hålla bra i våra nordiska väder. Vi har lagt energi på de viktiga materialen för att bibehålla en pro-dukt som håller väldigt länge i nordens väder. Vi har en ram som är både anodiserad och pulverlackad och vi har homogena maskinpressade ALU-hörn i ramprofilen för att klara problemen från kondens och frostsprängning. Vi har också en kopplingsbox med 100% svetsade anslutningar och har ett mem-bran för att hålla kondens borta. Detta är ett antal val vi gjort för att hålla en säker och hållbar produkt. Vi har utöver kvalité tänkt på att få en bra pro-duktion i nordiskt väder och har då valt ett dyrare etsat glas för att öka vår årsproduktion med 12-18% samtidigt som vi då får ett helt självrengörande glas. Smutshalten når bara ca 2% på vårt glas mot ca 25% på ett vanligt coatat AR-glas. Allt detta är vad som gör vår produkt helt unik. Windon

Hämta PDF: >> Datablad Effekta 320+ SWE