Trygghet o kvalitet

Svenska solceller, Kvalité och garantier
Vi handlar alla våra Svenska solceller direkt från fabriken med en egen OEM där vi erhåller eget material för produktion vilket gör det enkelt att diskutera problem och utförande på produkterna direkt med tillverkaren, det ger oss också garanti för att rätt material används.
Vi har valt att använda oss av kända tillverkare på samtliga produkter. Våra svenska solceller är vårt eget märke “Windon” och OEM-tillverkas för Windon på EUROPE Solar Produktion, X-disc (design Swemodule). på invertern har vi ett eget Windon OEM, alternativt tar vi från Steca eller Kaco i Tyskland som har mycket bra garantier och en hög kvalité.
Fäst material tillverkas av Tranås Rostfria och MAPAB, Sverige och kablar och kontaktdon kommer från OEM Tranås, Sverige. Samtliga konstruktionsmaterial är väl behandlade och gjorda i antingen varmförzinkat material rostfritt eller aluminium, allt detta för ge garantier på minst 35 år.
Vi har valt att jobba med endast en storlek på våra svenska solcellspaneler för att få ner priserna till en riktigt bra nivå även med ett högklassigt materialval. Kvantiteten är en mycket avgörande faktor på prislappen.
Swemodule startade tillverkning av solcellspanel 2003 vilket innebär att dom solceller vi idag levererar har bekänt färg i över 15 år, vi har dessutom solcellspaneler installerade från starten tills idag, det är få producenter som kan visa på verkliga installationer som varit med så länge.

Så för att vara säker på kvalitén på produkten ska man försäkra sig om att det finns en bra historia hos tillverkare och att det finns referenser som sträcker sig bakåt i tiden samt en noggrann certifiering och materialhantering.

Ja hur gör man då detta för att vara säker på att man investerar pengar som man ska få tillbaka? Ja det handlar om att känna sig trygg med företaget man handlar av och vid större investeringar kanske man ska ta kontakt med tillverkaren och kolla så att informationen man fått överensstämmer med tillverkarens rekommendationer kontrollera att alla certifikat och CE-märkning och EN-märkningar verkligen finns och är äkta, prata med andra som har gjort affärer med det företag du pratar med, se till att det finns fungerande anläggningar som har några år (minst 8 år) på nacken med dessa produkter och samma material.

Vad gör vår solcellspanel unik ?
Samtliga material i våra solceller är valda med tanke på livslängd och energiavkastning. Material är valda utefter hållbarhet och miljönytta och naturligtvis försöker vi handla så lokalt det går utan att tumma på kvalité.
Effektiva frakter och smart paketering är ytterligare saker som ökar nyttan. Vi försöker i den mån det går inhandla material närproducerat för att minimera miljöpåverkan. Våra svenska solceller har en helt unik materialkombination som är väl anpassad för just våra nordiska förhållanden.
Glas:
Ett glas med lågt järn-innehåll och därmed mycket hög ljustransmission. Glaset är sedan antireflexbehandlat med en unik etsningsmetod. Metoden säkerställer hög energiavkastning under alla ljusförhållanden och under hela modulens livslängd.
Till skillnad från den vanligaste antireflexmetoden “coat” (ytbeläggning) så kan inte den etsade ytan lösas upp av väder, vind och luftföroreningar. Denna behandling ger dessutom panelen en självrengörande yta. Reflektionerna är dessutom mindre ifrån denna typ av AR behandling.

Bild på en seriekopplad rad med lödda solceller som plockas upp av en robot för att placeras på skivan med glas och EVA. Bilden finns på Windons sida Tillverkning

EVA (Etyl-Vinyl Acetat):
EVA är ett material som binder ihop laminatet, viktigt att materialet är UV stabilt, har hög vidhäftning och hög ljustransmission. Vårt material har alla dessa kvalitéer.
Vi har använt detta material i 10 år (mer än 2 miljoner solpaneler). Fram till idag har vi ingen reklamation som kan härledas till EVA. Ett vanligt förekommande problem med solpaneler är instabila EVA material och/eller lamineringsprocesser.
Moduler gulnar efter tid och effekten minskar därmed. Dålig vidhäftning kan också bidra till släpp och skapa luftfickor i laminatet som det senare kan bildas kondens i. Vilket naturligtvis kommer förstöra solcellspanelen på sikt.
Lägg till bild på solpanel som har gulnat

Ribbon (elektrisk förbindning mellan celler):
Det är viktigt när man väljer elektriskt förbindningsmaterial att man tar hänsyn till solcellens egenskaper och att panelen under många årtionden utsätts för stora temperaturvariationer.
Vi har därför valt extra mjuk koppar, helt anpassad till solpaneler. Dessutom löder vi ihop cellerna med en teknik som gör att cellerna utsätts för minimalt med stress. Vi har i tester med annat ”hårdare” koppar sett att både celler spricker och förbindningen mellan celler går av.
Vi lägger dessutom ett veck på ribbon mellan solcellerna för att förhindra att materialet sträcks i temperaturskillnader och då skapar en hotspott. (hotspott blir det om ribbon sträckts och smalnat av så strömmen i panelen får svårt att passera vilket skapar värme på stället som tillslut skapar brand eller trasig ribbon
Lägg till bild på solpanel med fel

Aluminiumram:
Man kan tycka det är en enkel komponent, men vi har anpassat ramen för nordiska förhållanden. Detta genom att hindra vattenansamling (kondens) i ramen vilket leder till frostsprängning.
Detta genom optimerade ovala dräneringshål, solida hörnsstoser inuti ram samt ett urtag för vattenavrinning i alla 4 hörn. Konstruktionen av vår ram håller upp till 8000 Pascal (Detta kan likställas med ca 8m snö).
Givetvis kan man få ramen i olika färger beroende på vart den skall sitta. Frostsprängning är ett problem en tillverkare i varmare länder inte så ofta har tagit hänsyn till, vilket kan ses på installationer i kalla klimat.
Packmetod:
Vi belastar ingen panel under packning och transport, varje enskild panel vilar på en konstruktion av hörnstoser i plast. Vi har mellan varje panel en plastbit som inte bara håller panelerna helt stilla och plana under transport, utan även leder bort statisk elektricitet. Vi har rejäla pallar som vi kan lasta upp till 40 paneler på varje pall, dvs ca 10kWp.
Detta gör att vi kan frakta 40st paneler på en så liten yta som 1.7kvm vilket borgar för minimal miljöpåverkan vid frakt

Kopplingsbox:
Vårt val av kopplingsbox beror på flera saker. Dels är den helt anpassad till en automatiserad process, där den appliceras och löds av robotar. För det andra är dioderna inuti boxen av yppersta klass (Dioderna är viktiga för panelens livslängd när enskilda celler skuggas, så att inte värme byggs upp på en specifik fläck).
För det tredje är samtliga anslutningar gjorda genom svets eller lödning. Fjärde orsaken är att dioderna är ytmonterade för bästa kylning.
Kopplingsboxar har historiskt varit inblandade i stora kvalitétsbekymmer i branschen. Bristande kontakt, tätning, statiskt skydd, kablage, dioder, etc. Detta har i värsta fall orsakat brand
Emballering.
Ingen kedja är starkare än den svagaste länk har vi ett ordspråk som lyder. Vi på Windon har sett över hur våra transportbolag hanterar våra produkter samt hur panelen mår efter en förflyttning, som oftast innebär omlastning fler än tre gånger.
Vad vi kommit fram till är att pall och packhörn (hörn som håller fast modulen) inte riktigt fullt ut har motsvarat vår förväntan. Vad gällande pallen har vi kraftigt ökat stabiliteten som minskar stress på dem understa 3-5 modulerna, som mervärde fick vi också en pall som tillåter att truckförare får större felmarginal till åverkan med bibehållen kvalitet på produkten.
I övrigt har vi förfinat och uppgraderat vårt packhörn, detta av två anledningar. Nummer ett var att vi skall få en mer stabil transport av varje enskild panel, i varje hörn sitter nu ett hörn som följer panelen till dess man väljer knäppa av dem. Iden med hörnet är också att den kan följa med panelen till dess man skruvat fast den som ett manuellt transportskydd som motverkar eventuella slag mot panelen om olyckan skulle vara framme.
Windon förespråkar att installatörer behåller hörnet på panelen tills den inte längre fyller sin funktion. En modul som utsatts för böjning kommer att få mikrosprickor och dessa är omöjliga att se men kommer att visa sig i en el-produktion i form av degradering av effektuttaget