Bästa solcellerna

Beskrivning av Svenska solcellsmodulen Windon Effecta 370plus

 •  Solcellspaneler producerade av Windon AB speciellt konstruerade för Nordiska förhållanden. Högkvalitativ produktion kombinerat med strikt processkontroll och överlägset material säkerställer maximal livslängd med högst prestanda på marknaden.
 •  Robust konstruktion genererar rejäl resistens mot tung vind och snöbelastning, ramdesign konstruerad
  för att motverka både kondens och frostsprängning, Limmad och pressad för garanterad hållfasthet.
 • Glas med goda transmissionsegenskaper samt etsbehandlad yta ger +4% högre uppmätt uteffekt och +5-
  8% högre energiutbyte/år. På morgon och kväll då solen ligger i låg vinkel är skillnaden upp till + 25%.
 • Högpresterande EVA med extremt stabil tvärbindning som kommer hålla modulen transparant och ge
  god genom-strålning under mycket lång tid.
 • Alla kopplingar är svetsade eller lödda i kopplingsboxen för att förhindra kortslutning, brand eller över

Tillverkning av högkvalitativa kristalina solcellsmoduler.

 • Utvecklad av Windon AB i Sverige
 • Optimerad för att producera fler kWt per år än någon annan modul.
 • Kontrollerad produktion med både EL-kamera, meggning och sol-simulator.

Hämta PDF >> Datablad Windon Effecta 370 plus | Windon Effecta 370+ Black Glas_Glas Bifacal

Optimized low solar radiation:
Det etsade glaset ihop med ett
bra EVA ger oss överlägsna värden vid låg solinstrålning.

PID resistant: Avancerad teknologi, vältestat och beprövat
mateiral leder till hög PID resistans

In real life-long tests: Vi testar i
verklig Nordisk miljö sedan
2003. Detta garanterar att produkten håller Nordisk kvalité.

High electrical resistance:
20mm säkerhetsavstånd mellan
ram och närmaste ribbon. För
att undvika jordfel.

Temperatur performens:
Material med hög värmeledningsförmåga för att minimera
effektförlust vid värme.

Selfcleaning glass: Avancerad
etsning av glaset ger en självrengörande yta med som sämst
en genomstrålning på ca 98%.

35 year performance warranty:
Vi garanterar att modulen efter
35 år ska producera 86% av sin
ursprungsenergi.

Welded junctionbox IP67:
100% svetsad eller lödd kopplingsbox, minimerar risken för
kontaktfel, gnistbåge och brand.

Special packing: En förpackning
på standard EU-pall för att
minska transportkostnad och
föränkla montage.

35 years warranty:
35 års garanti på ingående
detaljer och arbete i vår modul.

Membranes in junctionbox:
Membran för att hålla fukt och
värme borta i kopplingsboxen.
(tillverkat av GORE-TEX ®)

Special mounting holes: Unikt
utformade montagehål för att
passa Windons markmontageställning.

Homogeneous corner:
Homogena pressade ALU hörn
för att undvika frostsprängningar vid kondens

Drain holes: Dränneringshål i
ramen enligt Nordisk standard
för att undvika frostsprängningar i ramen. Ovalt (7mm x 12mm)

Etched glass: Etsat glas för att få
en självrengörande yta. Ger upp
till 25% mer energi vid låg solinstrålning än en AR coat.

1 year energy payback:
Vår produkt med materialinnehåll återbetalar sin åverkan på
miljön inom 1 år.

Snow and wind load: Modulen
är gjord för att klara snölaster
på 800kg och vindlaster på
540kg.

Antireflective surface: Ytan på
glaset är behandlad för att vara
antireflektiv, detta för att absorbera mer ljus.

Resistant to salt and corrosion:
Allt material är testat mot salt
och korrosion. Pulverlackad ram
för att slippa galvanisk vandring.

Flammability test: Modulen är
testad mot brand och har
brandklass C. Modulens material är flammsäkert.

Ammonia secured: Modulens
glas är testat och säkrat mot
amoniak. Ett krav för montering
ihop med djurhållning.

Data på Windon Effecta 370+ Mono
Nominell Effekt (Pmpp) 370+ Wp
Max producerad spänning V mpp (V) 34,86 VDC
Max producerad ström I mpp (A) 10,62 A
Max spänning olastad V oc (V) 40,58 VDC
Kortslutningsström I oc (A) 11,21 7A
Celleffektivitet (%) 22,54 %
Effekt tolerans mpp (%) ±3%
 

 

Generell data på modulen
Dimension (L x W x H) 1778x1057x35 mm
Modul yta: 1,88m²
Vikt: 20 Kg
Cell typ: 166x166 crystaline Perc-cell, M.66
Max systemspänning: 1000 VDC
Antal celler: 60st
Celler / bypassdiod: 20st
Antal bypassdioder: 3st
Antal strängar: 3st (9st ribbon/sträng)
Front glas: Högtransparant glas med låg järnhalt och
etsbehandlad antireflexyta.
Glastjocklek: 3,2 mm
Kopplingsbox: ETE, svetsad, flamsäker med membran.
Ram: Anodiserad Svart
Dränering: Homogena hörn, dränering 7 x 12 mm
Anlitad modulbyggare: SoliTec Litauen
Tillverkare/producent: Windon AB, Sverige

 

Elektrisk data
Bypassdiode ström: 17 (A)
Max säkring i serie: 15 (A)
Max omvän ström: 20 (A)
Modulens resistans: 305 (mΩ)
Temperature raitings (uppmätt av TUV)
Nominell arbetstemperatur (NOCT): 45,0 (°C)
Temperaturkoficient Pmpp: -0,392 (%/K)
Temperaturkoficient Voc: -0,340 (%/K)
Temperaturkoficient Isc: -0,060 (%/K)

Beskrivning av Windons modul:

Windons modul är i första hand producerad för att hålla bra i våra nordiska väder. Vi har lagt energi på de viktiga materialen för att bibehålla en produkt som håller väldigt länge i nordens väder. Vi har en ram som är både anodiserad och pulverlackad och vi har homogena maskinpressade ALU-hörn i
ramprofilen för att klara problemen från kondens och frostsprängning. Vi har också en kopplingsbox med 100% svetsade anslutningar och har ett membran för att hålla kondens borta. Detta är ett antal val vi gjort för att hålla en säker och hållbar produkt. Vi har utöver kvalité tänkt på att få en bra produktion i nordiskt väder och har då valt ett dyrare etsat glas för att öka vår årsproduktion med 12-18% samtidigt som vi då får ett helt självrengörande
glas. Smutshalten når bara ca 2% på vårt glas mot ca 25% på ett vanligt coatat AR-glas. Allt detta är vad som gör vår produkt helt unik.

Garanti:

35 års garanti, effektgaranti ned till 86%. Minsta värdet första året är 98%.
50 års garanterad effektgenerering.

Producent:

Windon AB
Häjla 5
59022 Väderstad, Sverige
+46 144 301110, service@windon.se

Certifikat:

TUV fabriksinspektion, MCS

Återförsäljare/montör:

Windons unika behandling av sitt glas.

Windons modulglas har en patenterad behandling. Behandlingen
utförs med en teknik där man etsar bort material på ytan för att få
en absorberande effekt samtidigt som glaset får en struktur på
nanonivå. Erhållen struktur på glasets yta medför högre absorbering av udda vinklar från solinstrålning samt självrengörande effekt.

Skillnader mot traditionell AR-coat

 • Etsad yta ger en motståndskraft mot naturliga syror såsom
  ammoniak och andra föroreningar i luften.
 • Ytan kan inte delaminera eller flagna då den är en del av
  glaset istället för en polyuritan coating eller liknande.
 • Ytan har en obegränsad livslängd och påverkas inte av
  mekaniskt slitage såsom en coatad yta gör.
 • Ytan absorberar instrålning 6-8% effektivare än en AR-coat
  vilket ger fler kWt i produktion.
 • Ytan har en struktur som storleksmässigt är på nanonivå
  vilket gör att smuts och damm inte får fäste, ytan är i stort
  set friktionsfri för små partiklar.
 • Eftersom ytan inte består av flera typer av material så blir
  den inte statisk i vind och väder.
 • Materialet har inget isolerande ”täcke” vilket gör att det
  transporterar bort värmen effektivare.

Stor utmaning.

En stor utmaning har varit att få ett glas som dels har en större tolerans för att släppa igenom ljus och då framförallt i låga vinklar och samtidigt bibehålla
den låga friktionen för att få en produkt som bibehåller sitt ljusgenomsläpp utan att mekaniskt behöva tvätta produkten.
Windons etsade glas har en ”Solling” på 1,8% och ett vanligt coatat glas ligger på ca 20-25% över 3 år. ( Solling= förlust på grund av smuts och avlagringar).
Vi har fokuserat på att ta fram en unik produkt för svenska förhållanden och som alla vet har vi stora delar av året en låg vinkel på solinstrålningen och då
ställs krav på en väl ljusabsorberande behandling som fungerar optimalt i låga förhållanden

Hur går det till ?

Vi använder oss av en speciell kemisk process som förändrar glasets ytmorfologi vilket ger mindre reflektioner i jämförelse med andra för närvarande
kända lösningar inom PV-området. Ingen förutom Windon har uppnått en så liten och jämn ytporositet vilket skiljer oss markant från andra producenter av
antireflex glas. Huvudegenskaperna hos Windons Aero glas är förmågan att diffundera ljuset på ett kontrollerat sätt, vilket ger en jämn diffus struktur av
glaset. Denna struktur minskar antalet reflektioner som kan uppstå på en PV-yta och medför att oönskade och störande reflexer inte förekommer vilket gör
att vårt glas kan användas på ställen där låg ljusreflektion ställs som krav.

Mätningar och tester.

Till höger ser du en tabell med en jämförelse
kurva på transmittans på en vanlig AR-coat och
Windons etsade glas. Testen beskriver hur stor
del av ljuset som går igenom glaset i vinklarna
0° till 80°. Windons modul har ett ljusgenom-
släpp där man utnyttjar ljuset maximalt även
när ljuset ligger horisontellt. Glaset har också
en 2% förstärkning i Isc jämfört med ett obe-
handlat glas. Och glaset har också en tran-
smittans på 6-8% mer än ett vanligt coatat glas.
Detta ger en stor mängd mer energi än ett
traditionellt coatat glas.

Som refferensglas har vi använt ett AR-coatat glas av påstod kvalitet, tillverkat i Europa.

Transmittance value by diffrent angle of incident light (measured according to NEN 2675)