Solcellsbidrag 2024 – Grön teknik

Solcellsbidraget Grön teknik är en skattereduktion för privatpersoner som vill installera solceller, system för lagring av egenproducerad elenergi eller laddningspunkt till elfordon i sina bostäder. Grön teknik gäller installationer som påbörjas, slutförs och betalas tidigast 1 januari 2021.

För att få skattereduktion för grön teknik måste du uppfylla följande villkor:

  • Installationen ska förse den aktuella bostaden med el och måste ske i ditt eller din förälders hushåll.
  • Bostaden ska vara ett småhus, en ägarlägenhet, en bostadsrätt eller en byggnad under uppförande som ska bli ett småhus eller en ägarlägenhet när den är färdig.
  • Du ska äga eller inneha bostaden som installationen avser.
  • Du ska ha tillräckligt med skatt att räkna av skattereduktionen mot.

Skattereduktionen är 20 % av kostnaden för arbete och material för installation av solceller, och 50 % av kostnaden för arbete och material för installation av system för lagring av elenergi eller laddningspunkt till elfordon. Skattereduktionen är högst 50 000 kronor per person och år.

Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen, och behöver inte ansöka om det hos någon myndighet. Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket. Övriga kostnader som frakt får inte ingå.

Om du vill veta mer om grön teknik och hur det påverkar din ekonomi och miljö, kan du använda Skatteverkets kalkylverktyg eller läsa mer på Energimyndighetens webbplats. 😊