Etsat solcellsglas

Ett glas med lågt järn-innehåll ger därmed mycket hög ljustransmission. Glaset är sedan antireflexbehandlat med en unik etsningsmetod. Metoden säkerställer högre effekt och energiavkastning ca 20% under alla ljusförhållanden och under hela modulens livslängd.

Till skillnad från den vanligaste antireflexmetoden “coat” (ytbeläggning) så kan inte den etsade ytan lösas upp av väder, vind och luftföroreningar. Denna behandling ger dessutom panelen en självrengörande yta. Reflektionerna är dessutom mindre ifrån denna typ av AR behandling.

EVA (Etyl-Vinyl Acetat):
EVA är ett material som binder ihop laminatet, viktigt att materialet är UV stabilt, har hög vidhäftning och hög ljustransmission. Windons material har alla dessa kvalitéer.

Windon har använt detta material i 10 år (mer än 2 miljoner solpaneler). Fram till idag har man ingen reklamation som kan härledas till EVA.

Ett vanligt förekommande problem med solpaneler är instabila EVA material och/eller lamineringsprocesser. Moduler gulnar efter tid och effekten minskar därmed. Dålig vidhäftning kan också bidra till släpp och skapa luftfickor i laminatet som det senare kan bildas kondens i. Vilket naturligtvis kommer förstöra solcellspanelen på sikt.

Ribbon (elektrisk förbindning mellan celler):
Det är viktigt när man väljer elektriskt förbindningsmaterial att man tar hänsyn till solcellens egenskaper och att panelen under många årtionden utsätts för stora temperaturvariationer. Windon har därför valt extra mjuk koppar, helt anpassad till solpaneler. Dessutom löder de ihop cellerna med en teknik som gör att cellerna utsätts för minimalt med stress.

De har i tester med annat ”hårdare” koppar sett, att både celler spricker och förbindningen mellan celler går av. Windon lägger dessutom ett veck på ribbon mellan solcellerna, för att förhindra att materialet sträcks i temperaturskillnader och då skapar en hotspott. Hotspott blir det om ribbon sträckts och smalnat av så strömmen i panelen får svårt att passera vilket skapar för hög värme på solcellen och kan orsaka brand.