Portal/ Inverter

Nya portalen, För Windons växelriktare som har ett WIFI nummer som börjar på W…….
Denna portal är för växelriktarna med nya WIFI kortet. Här kan du registrera din inverter för att sen kunna ha koll på din produktion och eventuella, larm och fel på din anläggning. För att registrera din växelriktare på denna portal ska du följa manualen som medföljer växelriktaren eller ladda ner den här. Portalen är en Shareware och är en extratjänst vi erhåller som vi inte tar betalt för.

SmartClient
SmartClient är en gratis App som du kan installera på din platta eller telefon efter att du har registrerat din växelriktare på portalen. Då får du i din App information om vad anläggningen producerar och mycket mer. För att kunna installera denna APP så kan det krävas att du går in i inställningar på din telefon och tillåter installation från “okända källor”. Detta för att APPén inte är registrerad på Play eller liknande. Telefonen kommer ladda ner en fil som du sen ska installera på din telefon och i vissa fall måste du även godkänna det i säkerhetsprogram om du har sådant installerat.

Gamla portalen, SolarMan för växelriktare där WIFI-nummer inte börjar på W…….
Denna portal är för växelriktarna med det äldre WIFI kortet. Här kan du registrera din inverter för att sen kunna ha koll på din produktion och eventuella, larm och fel på din anläggning. För att registrera din växelriktare på denna portal ska du följa manualen som medföljer växelriktaren eller ladda ner den här.

SolarMan APP
Solarman APP kan installeras så snart du registrerat din växelriktare på SolarMans portal. Appen hittar du för Android genom att söka på SolarMan på Google Play, för iphone söker du på SolarMan på App Store